Herstoria

Fundacja Dziewuchy Dziewuchom powstała w 2018 r. jako kontynuacja i rozwinięcie działań administratorek facebookowej grupy i strony Dziewuchy Dziewuchom.

Kanały społecznościowe Dziewuchy Dziewuchom istnieją od 1 kwietnia 2016 r. i zostały powołane w sprzeciwie wobec planu zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych.

Atmosfera napięcia społecznego panowała już od marca 2016 r., gdy prezydium polskiego Episkopatu ogłosiło, że „w kwestii ochrony «życia nienarodzonych» nie można poprzestać na obecnym «kompromisie» wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję”. Najważniejsi biskupi – Stanisław Gądecki, Marek Jędraszewski i Artur Miziński – zaapelowali „do wszystkich ludzi dobrej woli, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę «życia nienarodzonych».

Wkrótce potem kraj obiegła wieść o projekcie nowelizacji ustawy zaproponowanej przez Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą “Stop Aborcji” wspieraną prawnie przez ultra-konserwatywną organizację Ordo Iuris. Projekt ustawy zezwalał na przeprowadzenie aborcji wyłącznie w przypadku zagrożenia życia kobiety, przy czym projektodawcy nie sprecyzowali w jakim stopniu życie to musiałoby być zagrożone, aby kwalifikowała się do legalnej procedury. Jednocześnie kobiety, które zaszły w ciążę w wyniku gwałtu lub kazirodztwa miały być całkowicie pozbawione tego prawa. Ustawa miała zakazywać aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu.
Informacja o planach restrykcji wywołała powszechne oburzenie, które w znacznej mierze skanalizowało się w założonej grupie Dziewuchy Dziewuchom. W ciągu pierwszej doby przyłączyło się do niej 40 tys. osób sprzeciwiających się zaostrzeniu prawa i poszukujących wsparcia informacyjnego w zakresie dalszych losów projektu. W ciągu kolejnych paru dni grupa przekroczyła 100 tys. użytkowniczek i użytkowników.

W ten sposób grupa Dziewuchy Dziewuchom stała się internetowym fenomenem, forum dyskusyjnym i wirtualną przestrzenią wymiany doświadczeń - przede wszystkim między kobietami z całego kraju.

Add to my Favorites Remove from my Favorites
cookie
Nasza strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej szczegółów dotyczących danych, które przetwarzamy znajdziesz w Polityce Prywatności.  Jeśli chcesz wyłączyć zbieranie danych, skonfiguruj ustawienia w swojej przeglądarce.