Fundacja

Dziewuchy Dziewuchom

Zawsze pro choice, niezależnie, wspierająco.

Obserwujemy

Uważnie śledzimy wydarzenia w kraju, tworzymy, wspieramy i nagłaśniamy działania na rzecz respektowania Praw Kobiet*, praw mniejszości seksualnych i osób z grup zagrożonych wykluczeniem.

* Zawsze, gdy mówimy o kobietach mamy na myśli osoby cis, trans oraz te z doświadczeniem życia w kobiecej roli społecznej.

Prześwietlamy

Analizujemy i interpretujemy zdarzenia polityczne i zjawiska kultury, aby wykazać silną obecność patriarchalnych tradycji w obszarze życia społecznego.

Motywujemy

Informujemy, edukujemy i zachęcamy do podejmowania aktywności społecznej i obywatelskiej. Wzmacniamy poczucie sprawczości i solidarności międzyludzkiej.

Alarmujemy

Informujemy o próbach zmian przepisów w zakresie praw reprodukcyjnych i podajemy ich możliwe konsekwencje.