Polityka prywatności i przetwarzania plików cookie. Tożsamość administratora, Specjalista ds. ochrony danych, Dane kontaktowe.

Niniejszą stronę internetową (“Platforma”) obsługuje Fundacja Dziewuchy Dziewuchom z siedzibą przy ul. ul. Modzelewskiego 23/549, 02-679 Warszawa, (Fundacja” lub „my”). W przypadku pytań lub sugestii możesz skontaktować się z nami z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem info@dziewuchydziewuchom.pl

Kiedy odwiedzasz Platformę lub wchodzisz z nią w interakcje, musisz liczyć się z tym, że my i nasi dostawcy usług — podobnie jak większość firm — możemy używać plików ciasteczek i innych technologii śledzenia do przechowywania informacji, w tym pikseli (nazywanych również „sygnalizatorami sieciowymi” lub „czystymi plikami GIF”), pamięci masowej i identyfikatorów urządzeń, aby pomóc w dostarczaniu, ochronie i ulepszaniu Platformy.

Ta polityka wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego korzystamy z tych technologii i jakich wyborów możesz dokonać. Terminów„ciasteczka” i „podobne technologie” używamy zamiennie, mając na myśli wszystkie te technologie.

Informacja dotycząca przetwarzania plików cookies znajduje się w dokumencie “Polityka dotycząca plików Cookie”.

Co to są Ciasteczka?

Ciasteczka to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, gdy odwiedzasz strony internetowe. Używane są do rejestrowania informacji o twojej aktywności, w tym o przeglądanych stronach, słuchanych treściach, klikaniu reklam, ustawieniach i innych działaniach podejmowanych na Platformie.

Ciasteczka mogą być „stałe” lub „sesyjne”. Ciasteczka stałe pozostają na twoim urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia, a ciasteczka sesyjne są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Podobne technologie

Używamy także innych technologii zbierania danych o podobnej funkcjonalności co ciasteczka, w tym pikseli, pamięci masowej i identyfikatorów urządzeń. Konkretne nazwy i rodzaje ciasteczek, których używamy, mogą się zmieniać od czasu do czasu, gdyż ulepszamy i aktualizujemy Platformę, [poniżej] przekazujemy pewne podstawowe definicje, aby pomóc ci lepiej zrozumieć naszą politykę.

 • Piksele – piksel to niewielka ilość kodu na stronie internetowej lub w powiadomieniu mejlowym, która zazwyczaj działa w połączeniu z ciasteczkami w celu identyfikacji naszych użytkowników i rejestrowania ich zachowań. Jak wiele innych usług, używamy pikseli, aby dowiedzieć się, czy wchodziłeś w interakcję z określonymi treściami internetowymi lub dostarczonymi pocztą elektroniczną. Pomaga nam to mierzyć i ulepszać nasze usługi oraz personalizować twoje doświadczenia.
 • Pamięć masowa – pamięć masowa jest standardową technologią, która pozwala stronie internetowej lub aplikacji przechowywać informacje na twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Korzystamy z pamięci masowej, w tym HTML5, by na podstawie spożytkowanych treści i innych wcześniejszych interakcji z Platformą dostosować do twoich potrzeb to, co ci pokazujemy.
 • Identyfikatory urządzeń – Używamy również urządzeń mobilnych i identyfikatorów reklamowych do tych samych celów, które są wymienione w niniejszej polityce, na przykład w celu rozpoznania urządzenia po twoim powrocie na Platformę lub w przypadku korzystania z Platformy w inny sposób.
 • Pakiety SDK – Używamy również urządzeń mobilnych i identyfikatorów reklamowych do tych samych celów, które są wymienione w niniejszej polityce, na przykład w celu rozpoznania urządzenia po twoim powrocie na Platformę lub w przypadku korzystania z Platformy w inny sposób.

Jak używamy Ciasteczek

Używamy ciasteczek do dostarczania, oceniania i ulepszania Platformy na różne sposoby, w związku z czym ciasteczka, których używamy, co do zasady można przyporządkować do jednej z następujących kategorii:

 • Operacyjność – Te ciasteczka są niezbędne, abyśmy mogli obsługiwać Platformę zgodnie z twoim żądaniem. Na przykład pozwalają nam uwierzytelnić twoje konto i rozpoznać, jakiego typu subskrybentem jesteś, abyśmy mogli odpowiednio udostępnić Platformę.
 • Bezpieczeństwo/Nadużycia – Te ciasteczka umożliwiają i wspierają nasze funkcje bezpieczeństwa oraz pomagają nam wykrywać złośliwą lub nieautoryzowaną działalność. Używamy również ciasteczek do zwalczania oszustw i innych działań, które naruszają nasze zasady lub w inny sposób pogarszają naszą zdolność do zapewniania Platformy.
 • Funkcjonalności/Preferencje – Dzięki tym ciasteczkom możemy obsługiwać pewne funkcje Platformy zgodnie z dokonanymi przez ciebie wyborami. Te ciasteczka pozwalają nam pamiętać o tobie pomiędzy twoimi wizytami. Na przykład, jeśli będziesz nadal korzystać z Platformy lub wracać na nią, rozpoznamy twoją nazwę użytkownika i zapamiętamy ustawienia i preferencje dotyczące treści. Usunięcie tego rodzaju ciasteczek spowoduje ograniczenie funkcjonalności Platformy.
 • Wydajność/Analityka – Używamy tych ciasteczek do monitorowania i oceny działania Platformy oraz możliwości jej ulepszenia. Na przykład, używamy tych ciasteczek do testowania różnych wersji naszej Platformy, aby dowiedzieć się, które funkcje lub treści preferują użytkownicy. Korzystamy również z tych ciasteczek, aby analizować, w jaki sposób ludzie uzyskują dostęp do naszej Platformy i korzystają z niej. Na przykład, możemy uzyskać informacje na temat twojego urządzenia, a także w jaki sposób korzystasz z Platformy lub z newsletterów wysyłanych pocztą elektroniczną, w tym, czy otworzyłeś lub przesłałeś dalej biuletyn lub kliknąłeś na jakiekolwiek jego treści. Informacje te mówią nam o skuteczności naszych newsletterów i pomagają nam zapewnić dostarczanie ci informacji, które będą interesujące właśnie dla ciebie.

Przeglądanie publicznych stron na naszej platformie

Kiedy przeglądasz publiczne strony na naszych stronach internetowych, tj. treści, do których można uzyskać dostęp bez logowania do konta, gromadzimy i przetwarzamy jedynie niewrażliwe informacje o Tobie. W szczególności kiedy przeglądasz publiczne strony na naszej stronie internetowej, nie będziemy gromadzić żadnych dotyczących Ciebie informacji zdrowotnych. Będziemy jednak przetwarzać Twoje informacje osobowe w zakresie koniecznym do dostarczania publicznych treści, których sobie zażyczysz, np. poprzez formatowanie ich do Twojej przeglądarki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE (“ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub “RODO”).

Będziemy również przetwarzać Twoje informacje osobowe, aby realizować nasze uzasadnione interesy zapewniania bezpieczeństwa naszych systemów stron internetowych oraz pomiaru odbiorców różnych typów dostarczanych treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

W tym celu wykorzystujemy:

 • Adresy IP. Adres IP to numer przypisywany Twojemu komputerowi w celu umożliwienia komunikacji — przypomina on numer telefonu. Fundacja gromadzi adresy IP do uzasadnionych celów zapewniania bezpieczeństwa systemu oraz zgłaszania zagregowanych informacji w celu prowadzenia analiz strony internetowej oraz przeglądów wydajności. Pliki rejestru systemu będą analizowane w ciągu 7 dni, a następnie dane niewzbudzające podejrzeń będą usuwane. Pozostałe dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, aby udowodnić incydent w zakresie bezpieczeństwa.
 • Pliki cookie – na zasadach opisanych w Polityce dotyczącej plików Cookie poniżej
 • Sygnały nawigacyjne. Sygnały nawigacyjne (zwane również „znacznikami akcji”) to małe elementy graficzne pomagające analizować skuteczność stron internetowych poprzez pomiar, na przykład, liczby odwiedzających lub liczby osób klikających na elementy treści na stronie internetowej. Analizujemy jedynie statystyki tworzone na podstawie sygnałów nawigacyjnych, które są anonimowe i zagregowane.
 • Google Analytics. Google Analytics to usługa analityki sieci dostarczana przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, umożliwiając nam analizę sposobów, w jakie użytkownicy używają treści na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez plik cookie odnośnie do korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twój adres IP) będą przesyłane do Google i przechowywane przez tę firmę na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Pliki cookie Google Analytics mogą istnieć do dwóch lat, jeśli nie usuniesz ich wcześniej. Firma Google jest certyfikowana w ramach US-EU Privacy Shield; zawarliśmy ponadto z Google umowę dot. przetwarzania danych, aby zapewnić, że firma będzie obsługiwać Google Analytics w naszym imieniu. Korzystamy również z funkcji anonimizacji IP Google Analytics. Kiedy odwiedzisz stronę internetową, przebywając w kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Twój adres IP zostanie skrócony przed opuszczeniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. awarii systemów zlokalizowanych w UE) cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i skrócony tam. Google wykorzysta tę informację w naszym imieniu w celu zaspokojenia uzasadnionego celu oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, utworzenia raportu o aktywności strony internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przesłać tę informację podmiotom zewnętrznym, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, kiedy takie podmioty zewnętrzne przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz dezaktywować Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do używanej obecnie przez Ciebie przeglądarki sieciowej Google Analytics Opt-out Browser Add-on pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (nie działa dla wszystkich urządzeń mobilnych / przeglądarek). Możesz też dezaktywować Google Analytics na urządzeniach mobilnych i innych, klikając następujący link dezaktywacji: Kliknij tutaj, aby wyłączyć Google Analytics.
 • Wtyczki społecznościowe, Shariff. Używamy wtyczek społecznościowych („Wtyczki”) dostarczanych przez sieci społecznościowe Facebook oraz Google +1, a także platformę mikroblogową Twitter. Usługi te są obsługiwane odpowiednio przez Facebook Inc., Google Inc. oraz Twitter Inc. (każde z nich będące „Operatorem”). Informujemy, że administratorem danych osobowych w przypadku korzystanie z wtyczek społecznościowych są Operatorzy.
  • Operatorem serwisu Facebook (facebook.com) jest Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Wtyczki tego operatora można rozpoznać po logo Facebook (biała litera „f” na niebieskim tle lub ikona uniesionego kciuka) lub po opisie „wtyczka społecznościowa Facebook”. Aby uzyskać pełną listę wszystkich wtyczek, zob. http://developers.facebook.com/plugins. Informacja o prywatności serwisu Facebook dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.
  • Operatorem serwisu Google+ (plus.google.com) jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Wtyczki tego operatora są oznakowane logo Google, logo Google +1 lub dodatkowo „wtyczka społecznościowa Google”; z wzorami można się zapoznać pod adresem http://plus.google.com. Odpowiednią informację o prywatności Google można pobrać pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
  • Operatorem serwisu Twitter (twitter.com) jest Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Wtyczki tego operatora można rozpoznać po logo Twitter, których przegląd dostępny jest pod adresem https://twitter.com/about/resources/buttons. Informacja o prywatności serwisu Twitter dostępna jest pod adresem https://twitter.com/privacy.

Od momentu, kiedy aktywujesz wtyczkę, nie mamy wpływu na gromadzone przez nią dane. Aby uzyskać informacje o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez odpowiednich Operatorów, a także Twoich prawach w tym względzie oraz opcjach ustawień pozwalających na ochronę prywatności, zobacz polityki prywatności Operatorów, do których łącza podano powyżej.

 • Usługi. Na niektórych stronach internetowych Fundacja wykorzystujemy aplikacje i narzędzia treści pochodzące od zewnętrznych podmiotów w celu dostarczania Ci dodatkowych informacji, np. Mapy Google. Kiedy z nich korzystasz, te podmioty zewnętrzne mogą odbierać Twoje dane osobowe, w tym Twój adres IP. Będziemy jasno wskazywać, gdzie używamy takich usług podmiotów zewnętrznych, umożliwiając Ci podjęcie decyzji, czy chcesz z nich skorzystać, czy nie.

Branie udział w ankietach

Jeśli wyrazisz zgodę na wzięcie udziału w jednej z naszych ankiet, będziemy przetwarzać udzielone przez Ciebie odpowiedzi dla celów badawczych i promocyjnych. O ile nie będzie stwierdzone inaczej w odpowiedniej ankiecie, możesz uczestniczyć anonimowo i nie będziemy w stanie powiązać Twoich odpowiedzi konkretnie z Tobą, a będziemy je oceniać jedynie w postaci zagregowanej z odpowiedziami innych.

Ankiety wymagające podania informacji osobowych będą odpowiednio oznaczone i będą przeprowadzane z poziomu Twojego konta. Zawsze możesz dowolnie zdecydować, czy wyrazić zgodę, czy nie brać udziału. Twoja odmowa uczestnictwa nie będzie miała negatywnego wpływu na zakres świadczonych Ci usług, chyba że będzie stwierdzone inaczej w zaproszeniu do ankiety. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kontakt z nami przez e-mail lub formularz sieciowy

Kiedy kontaktujesz się z nami przez e-mail lub formularz sieciowy lub podobne narzędzie, w tym także w celu złożenia zapytania  lub przekazania informacji o niepożądanych działaniach produktów Fundacji będzie przetwarzać Twoje dane kontaktowe i informacje osobowe, których nam udzielisz. W ramach obsługi zapytania podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny Fundacji wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W ramach obsługi zgłoszeń dotyczących działania produktów Fundacji podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

W pozostałym zakresie będziemy przetwarzać takie informacje jedynie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie na podstawie art. 6 lit. f) RODO i usuniemy informacje, kiedy nie będziemy ich dłużej potrzebować do celów dokumentacji (normalnie trzy lata), chyba że zgodzisz się na wykorzystanie ich przez nas do innych celów, który to cel zostanie określony w momencie udzielania nam zgody.

W tym ostatnim przypadku podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Bezpieczeństwo

Fundacja wdraża odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Twoich informacji osobowych przed przypadkowymi lub bezprawnymi zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do przesyłanych, przechowywanych lub inaczej przetwarzanych danych osobowych.

Kto otrzymuje Twoje informacje

Fundacja udostępnia Twoje informacje osobowe za Twoją zgodą i w miarę potrzeby w związku z wymienionymi powyżej celami, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, postanowień sądów lub regulacji organów rządowych. Fundacja korzysta z usług wewnętrznych grupowych i zewnętrznych dostawców i przedstawicieli, np. do obsługi i utrzymania systemów informatycznych lub w celu realizowania transakcji biznesowych, np. zapewniania usług obsługi lub wysyłki wiadomości. We wszystkich przypadkach dostęp do niezaszyfrowanych danych jest ograniczony do tych osób, które muszą je poznać. Ponadto  Fundacja zawarła umowy dot. przetwarzania danych w celu zapewnienia, że dostawcy i przedstawiciele przetwarzają informacje osobowe jedynie w imieniu Fundacji i z zachowaniem odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków.

Fundacja nie będzie sprzedawać ani w inny sposób udostępniać Twoich informacji osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym do użytku do ich celów.

Twoje prawa i jak możesz je realizować

Możesz zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych

 • zwrócić się o informację o Twoich informacjach osobowych, które przetwarzamy, uzyskać kopię takich danych, a także skorygować i uzupełnić niedokładne dane;
 • usunąć swoje informacje osobowe lub ograniczyć ich przetwarzanie, każde w zakresie, w jakim zastosowanie ma jedna z ustawowych podstaw;
 • otrzymać informacje osobowe, które nam przesłałeś/-aś w ramach umowy lub zgody w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez komputer formacie, w zakresie, w jakim spełnione są ustawowe wymagania;
 • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją i zgodnie z obowiązującym prawem, do dowolnego z naszych działań przetwarzania Twoich danych osobowych w uzasadnionym celu; oraz
 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Masz prawo nie być przedmiotem żadnego zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w odniesieniu do jednostki. Nie korzystamy z takich procesów bez Twojej uprzedniej zgody. Względem Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundacja przysługuje Ci prawo złożenia skargi w kompetentnym organie ds. ochrony danych w Twoim kraju zamieszkania. W Polsce organem ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualizacje Informacji

Niniejsza informacja o prywatności podlega regularnemu przeglądowi i na tej stronie internetowej będziemy publikować wszelkie aktualizacje. Niniejsza Informacja została ostatnio zaktualizowana [4.08.2020]. Jeśli zmienimy dowolne czynności przetwarzania oparte na zgodzie, poprosimy o nową zgodę.

Zasoby podmiotów zewnętrznych

Informacja nie ma zastosowania do stron zewnętrznych podmiotów, do których mogą prowadzić łącza na naszej stronie internetowej, a których treści ani praktyk w zakresie ochrony prywatności nie kontrolujemy.


Polityka dotycząca plików Cookie

Pliki cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany w Twoim systemie przez nasz serwer sieciowy. Pliki cookie zawierają zazwyczaj informacje o stronie internetowej, z której pochodzą oraz czas ich przechowywania w Twoim systemie.

Pliki cookies dzielą się m.in. na następujące kategorie:

 • sesyjne – pliki cookies umieszczane w Twoim systemie na czas korzystania ze strony internetowej („sesja” i automatycznie usuwane po zaprzestaniu korzystania ze strony internetowej;
 • stałe – pliki cookies umieszczane w Twoim systemie na czas dłuższy niż sesja, pozostające w Twoim systemie przez określony czas;
 • niezbędne – pliki cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej lub do jej funkcjonowania;
 • dodatkowe – pliki cookies inne niż niezbędne pliki cookies (np. pliki cookies stosowane dla celów marketingowych);
 • pliki cookies Fundacja – pliki cookies umieszczane w Twoim systemie przez nasz serwer sieciowy, których administratorem jest Fundacja
 • pliki cookies osób trzecich – pliki cookies umieszczane w Twoim systemie przez nasz serwer sieciowy, których administratorem są inne podmioty niż Fundacja

Cele stosowania plików cookies przez Fundację

Pliki cookies mogą być stosowane w następujących celach:

 • Bezpieczeństwo i wydajność – tzn. zapewnienie weryfikacji autentyczności i optymalizacji działania strony internetowej.
 • Konfiguracja techniczna – tzn. zapewnienie podstawowego działania strony internetowej, wspomagania istotnych funkcji strony internetowej (np. koszyk na zakupy) lub technicznego działania usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej.
 • Wsparcie użytkownika – tzn. używane w celu wsparcia doświadczenia użytkownika związanego ze stroną (np. umożliwienie zapamiętania ustawień językowych wybrane przez użytkownika, pomoc w nawigacji po stronie poprzez zapamiętanie hasła i loginu użytkownika na poszczególnych podstronach)
 • Cele analityczne – tzn. używane do zarządzania stroną, gromadzenia danych statystycznych (np. liczba sesji, długość sesji, liczba użytkowników i inne dane dot. analizy ruchu)
 • Cele reklamowe – tzn. umożliwienie wyświetlania zindywidualizowanych treści promocyjnej

Fundacja stosuje następujące pliki cookies:

Nazwa pliku cookies Cel stosowania pliku cookies Czas przechowywania pliku cookies w Twoim systemie
_cq_dnt Cele analityczne, Wsparcie użytkownika  – plik cookie Analytics do śledzenia anonimowych użytkowników w celu zmierzenia wydajności i wsparcia personalizacji treści witryny. Sesja
_fbp Cele reklamowe – ten plik cookie pomoże dostarczyć reklamy osobom, które już odwiedziły stronę Fundacja, gdy są na Facebooku lub platformie cyfrowej zasilanej przez Facebook Advertising. 3 miesiące
_ga Konfiguracja techniczna, Cele analityczne – służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analizy witryn. 1 rok
_gat_ Cele analityczne – używany przez Google Analytics do ograniczania współczynnika żądań – ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. 1 minuta
_gcl_au Cele reklamowe – pliki reklamowe Google 3 miesiące
_gid Cele analityczne – używany przez Google Analytics do przechowywania i aktualizowania unikalnej wartości dla każdej odwiedzanej strony. 24 godziny
1P_JAR Cele reklamowe – służy do optymalizacji usług reklamowych Google. 1 miesiąc
back_url Konfiguracja techniczna – używany w wyskakującym okienku Exit Link Sesja
CONSENT Cele reklamowe – służy do optymalizacji usług reklamowych Google. 20 lat
cookie-agreed Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika – plik cookie zapamiętujący wyrażoną zgodę użytkownika na temat Polityki dotyczącej plików Cookie Sesja
cqcid Cele analityczne – plik cookie Analytics do śledzenia anonimowych użytkowników w celu zmierzenia wydajności i wsparcia personalizacji treści witryny. Sesja
download_secure_fid Konfiguracja techniczna – powoduje ustawienie prywatnego pliku fid i aktualizację go po przeładowaniu strony Sesja
dw Konfiguracja techniczna – służy do określania, czy przeglądarka akceptuje pliki cookie pierwszych stron. Sesja
dw_cookies_accepted Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika – służy do identyfikacji, że polityka dotycząca plików cookie została zaakceptowana. Sesja
dw_dnt Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika – plik cookie SFCC o podobnym celu jak dw i dw_cookies_accepted Sesja
dwac_ Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika – [lik cookie analizy SFCC Sesja
dwanonymous_ Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika – służy do odróżniania anonimowych klientów od siebie. Zachowuje informacje o klientach, preferencje, koszyk itp. 6 miesięcy
dwsecuretoken_ Bezpieczeństwo i wydajność – Wskazuje bezpieczną sesję. Każdy ruch https jest uzgadniany z tym plikiem cookie, aby zapobiec fałszowaniu sesji. Sesja
dwsid Konfiguracja techniczna – służy do śledzenia koszyka anonimowych klientów Sesja
gig_hasGmid Wsparcie użytkownika – ciasteczko używane przez Gigya do określenia, czy użytkownik ma trwałe ciasteczko gmid. Jeśli zostanie odrzucony, użytkownik może być okresowo wylogowywany. 15 lat
glt_# Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika – token do uwierzytelniania. Utworzony po zalogowaniu, jeśli zostanie odrzucony, logowanie gigya nie powiedzie się. Gigya configurable
gltexp_# Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika – wygaśnięcie tokenu logowania. Jeśli zostanie odrzucona, wygaśnięcie sesji nie będzie działać i użytkownik zostanie uznany za „Nieautoryzowanego”. dynamic
gmid Konfiguracja techniczna, Wsparcie użytkownika – plik cookie użytkownika. Służy do identyfikacji zalogowanego użytkownika. Jeśli zostanie odrzucony, użytkownik nie może zalogować się do systemu. Ponad 10 lat
has_js Konfiguracja techniczna – używany przez moduł flag do sprawdzania, czy JavaScript jest włączony, czy nie Sesja

lang_pref Wsparcie użytkownika – Służy do określenia poprawnego języka wyświetlania na stronie sklepu i kodu kraju klienta ustawionego podczas rejestracji. 1 rok
loadMoreCategories_ Konfiguracja techniczna – używany na stronie docelowej artykułu dla funkcji Load More Sesja
temp_collapse Konfiguracja techniczna – używany na stronie docelowej artykułu dla funkcji wyboru kategorii Sesja
ucid Bezpieczeństwo i wydajność – unikalny identyfikator komputera do unikalnych celów raportowania użytkownika. Na zawsze
wa_allow Cele analityczne – niestandardowy plik cookie używany do sprawdzenia, czy można włączyć śledzenie witryny Google Analytics. Sesja
wcms-cookie-banner-accepted Konfiguracja techniczna – zapamiętuje informację o zaakceptowaniu bannera z informacją o plikach cookies Na zawsze

Zarządzanie ustawieniami plików cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim systemie. W każdym czasie, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, np. by wyłączyć domyślną obsługę plików cookies albo włączyć funkcję informowania o umieszczeniu pliku cookies w Twoim systemie.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się odnośniki do stron internetowych niektórych przeglądarek internetowych opisujących sposób zmiany ustawień w zakresie plików cookies:

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z ciasteczek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem info@dziewuchydziewuchom.pl .

Ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2020 r.

cookie
Nasza strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej szczegółów dotyczących danych, które przetwarzamy znajdziesz w Polityce Prywatności.  Jeśli chcesz wyłączyć zbieranie danych, skonfiguruj ustawienia w swojej przeglądarce.